BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popiuk-Rysińska Irena
Title
Regionalizm a system bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych po "zimnej wojnie"
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2003, nr 1, s. 90-116
Keyword
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Organizacje międzynarodowe, Regionalizm
International security, International organisations, Regionalism
Abstract
System bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych opiera się na założeniu niepodzielności pokoju i solidarności międzynarodowej. Równoczesnie system ten musi sprostać wyzwaniu regionalizacji. Państwa mają prawo do zbiorowej samoobrony jak również do porozumień regionalnych w sferze pokojowego załatwiania sporów. Idea podziału obowiązków jest istotna nie tylko z powodu istnienia i równoczesnego działania podmiotów o różnej skali odpowiedzialności, lecz także ze względu na przeciążenie i ograniczenie możliwości NZ w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Omówiono regionalny wymiar decentralizacji i fragmentacji globalnego systemu bezpieczeństwa na przykładzie takich organizacji o zasięgu regionalnym jak: LPA, OJA, OKI, ECOWAS. Skupiono się na perspektywach regionalizmu w kontekście globalnego systemu bezpieczeństwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu