BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madej Marek
Title
Globalizacja zagrożeń asymetrycznych
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2003, nr 1, s. 117-137
Keyword
Globalizacja, Terroryzm, Przestępczość zorganizowana
Globalization, Terrorism, Organised crime
Abstract
Procesy globalizacyjne stały się jedną z głównych przyczyn rozwoju zagrożeń asymetrycznych oraz uzyskania przez nie obecnego znaczenia. Istotą zagrożenia asymetrycznego jest stosowanie przez podmiot stanowiący groźbę, który jest słabszy od przeciwnika i niezdolny do prowadzenia otwartego konfliktu, metod niekonwencjonalnych czy też niestandardowych z punktu widzenia państwa zagrożonego. Omówiono wpływ globalizacji na takie czynniki tego zagrożenia jak: specyficzne środowisko, w którym wykształciły się podmioty stanowiące zagrożenie asymetryczne. Zanalizowano wpływ globalizacji na funkcjonowanie i oddziaływanie zagrożeń asymetrycznych związanych z umiędzynarodowieniem podmiotów stanowiących zagrożenie oraz kooperacji między nimi czy rosnące zainteresowanie niekonwencjonalnymi metodami działań.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu