BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knopek Jacek
Title
Społeczność polska w Grecji w obliczu poszerzenia Unii Europejskiej
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 10, s. 26-29
Keyword
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Polonia, Status społeczny, Zatrudnienie cudzoziemców, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Population migration, Economic migration, Polish community abroad, Social status, Employment of foreigners, Economic and political integration of Europe
Country
Grecja
Greece
Abstract
Istotą niniejszego artykułu jest wskazanie charakterystycznych cech polskich migracji do Grecji. Zakres badawczy obejmuje struktury społeczno - zawodowe, status prawny w kraju zamieszkania oraz życie społeczno - kulturalne. Czynniki te kształtowały nową tożsamość Polaków w ojczyźnie Homera. Grecja bowiem jest przykładem kraju, w którym stosunkowo liczna zbiorowość polska i polonijna zaczęły się tworzyć po 1989 r. W dobie obecnej, po akcesji Polski do UE, przed ludnością polską w Helladzie stanęły nowe szanse i wyzwania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998, s. 109-110.
 2. J. Knopek, Migracje Polaków do Grecji w XIX i XX stuleciu, w: Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof. Andrzejowi Chodubskiemu, pod red. A. Żukowskiego, Olsztyn-Gdańsk 2002, s. 143-150
 3. J. Knopek, Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s. 217-223
 4. J. Knopek, Polacy w Grecji. Historia i współczesność, Bydgoszcz 1997.
 5. J. Knopek, Stosunek Polonii greckiej do procesu integracji europejskiej, w: Polonia wobec integracji europejskiej, pod red. J. Knopka, Bydgoszcz 2000, s. 85.
 6. J. Knopek, Udział Polaków w siłach zbrojnych nowożytnego państwa greckiego, w: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s.217-223
 7. O proedros tis Ellinikis Dimokratias, dekret prezydencki nr 241; poprawki do dekretu prezydenckiego nr 358/1997 Ateny, 24 lipca 1998 r.
 8. K. Romaniszyn, Polacy w Grecji, "Studia Polonijne" 1994, t. 16, s. 7-98.
 9. Z. Ruta, Emigranci polscy w Grecji. Szkic problemu, "Przegląd Polonijny" 1989, z. 1, s. 77-83.
 10. J. Sap, Kim był Jerzy Szajnowicz-lwanow?, w: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s. 430-437
 11. M. Wojecki, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948-1975, Jelenia Góra 1989;
 12. www.geocities.com
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu