BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006 : Dokument przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2003 r.
Source
Przegląd Rządowy, 2004, nr 1, s. 107-149
Keyword
Prywatyzacja, Sektor publiczny, Skarb Państwa, Majątek Skarbu Państwa
Privatisation, Public sector, State Treasury, State Treasury asset
Abstract
Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006 jest dokumentem określjącym strategię rządu w zakresie przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce. W dokumencie znalzły się również założenia docelowego kształtu sektora państwowego. Punktem wyjścia dla jego określenia jest informacja o zasobach majątku, jakim dysponuje Skarb Państwa. Przedstawiono także zamierzenia dotyczące zasobów mienia państwowego, które można przeznaczyć do prywatyzacji do roku 2006. Na tym tle pokazano skalę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z regulacji ustawowych, których realizacja związana jest z przychodami z prywatyzacji. Dokument przedstawia także uwarunkowania procesu przkształceń własnościowych w najbliższych latach. Jego istotny element stanowią programy restrukturyzacji strategicznych sektorów polskiej gospodarki zapisane w Strategii Gospodarczej Rządu "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca". Efektem realizacji "Programu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006" powinno być osiągnięcie zasadniczego celu polityki prywatyzacyjnej: poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i restrukturyzacji polskiej gospodarki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-087X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu