BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zombirt Jolanta
Title
Dwunastka zintegrowanych indywidualistów (cz. 2)
Source
Bank, 2004, nr 5, s. 18-21
Keyword
Rynki finansowe, Rynek papierów skarbowych, Integracja finansowa, Strefa euro
Financial markets, Treasury securities market, Financial integration, Eurozone
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia
United States of America (USA), Japan
Abstract
Druga część artykułu omawiającego opublikowany jeszcze w 2003 roku przez Europejski Bank Centralny dokument dotyczący poziomu integracji rynków finansowych w strefie euro w porównaniu z rynkami USA i Japonii. Przedstawiono takie zagadnienia jak: rozliczanie papierów wartościowych, rynki akcji, Druga Dyrektywa Bankowa, bankowa działalność transgraniczna, Plan Działania w Obszarze Usług Finansowych, Raport Lamfalussy'ego a sektor bankowy, prace Grupy Giovanniniego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu