BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrałojć Magdalena
Title
European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
Source
Bank, 2004, nr 5, s. 26-29
Keyword
Bankowość, Kwalifikacje zawodowe, Zawód bankowca, Standard kwalifikacyjny
Banking, Professional skills, Profession of a banker, Qualification standards
Abstract
Potrzeba harmonizacji kwalifikacji bankowych w ramach krajów członkowskich i wstępujących do Unii Europejskiej powoduje konieczność wprowadzenia European Foundation Certificate in Banking (EFCB) - Europejskiego Certyfikatu Bankowego do systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SKBP). Przedstawiono propozycje rozwiązań będące próbą odpowiedzi na dwa rodzaje pytań: umiejscowienia w systemie SKBP nowego certyfikatu (jeśli nastąpiłoby zastąpienie standardu samodzielnego pracownika bankowego i dyplomowanego pracownika bankowego, to na jakich zasadach osoby posiadające te tytuły uzyskiwałyby EFCB) oraz akredytacji szkół uprawnionych do przeprowadzania egzaminów i nadawania tytułu EFCB.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu