BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Tomasz, Żelichowska Hanna
Title
Transport drogowy w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Source
Problemy Ekonomiki Transportu, 2003, nr 1, s. 7-26
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja komunikacyjna, Prawo przewozowe, Polityka transportowa, Transport drogowy, Dyrektywy WE, Polska w WE
Poland's economic integration with the EU, Communication integration, Transport law, Transport policy, Road transport, EC directives, Poland in the EC
Abstract
Artykuł zawiera syntetyczne ujęcie procesu dostosowawczego polskiego transportu drogowego do wymogów unijnych, uwzględniając najważniejsze uzgodnienia przedakcesyjne, w tym aspekty prawne w obszarze negocjacyjnym "polityka transportowa".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0239-0493
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu