BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Arkadiusz
Title
Jak w dobie globalizacji wypracować przewagę konkurencyjną opartą na marce
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 3, s. 28-32
Keyword
Globalizacja, Przewaga konkurencyjna, Marka, Otoczenie przedsiębiorstwa
Globalization, Competitive advantage, Brand, Enterprise environment
Note
summ.
Abstract
Omówiono wpływ procesu globalizacji gospodarki światowej na zarządzanie marką. Przedstawiono następujące strategie: odmłodzenia marki, rozszerzenia marki na inne wyroby, marki na rynkach międzynarodowych, licencjonowania i franchisingu marki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D.A. AAKER, Managing Brand Equity. Compitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, Toronto 1991, s. 216.
 2. J. ALTKORN, Strategia marki, PWE, Warszawa 1998, s. 177-178.
 3. J. KALL, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 258-262.
 4. Ph. KOTLER, G. ARMSTRONG, J. SAUNDERS, V. WONG, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 633.
 5. M. KOZMANA, Supermarkety powalczą marką, "Puls Biznesu", 14.06.1999 r.
 6. J.M. MURPHY, Brand Strategy, Prentice Hall, New York 1990, s. 43.
 7. S. ONKWIST, J. SHOW, The International Dimention of Branding: Strategic Considerations and Decisions, "International Marketing Review" 1989, vol. 6, s. 24.
 8. Z. PIERŚCIONEK, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 301-304.
 9. B. SKRZYPACH, Zarządzanie marką a wzrost wartości firmy, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. HERMAN, A. SZABLEWSKI, Poltext, Warszawa 1996, s. 311.
 10. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 2001, s. 195-197.
 11. G. URBANEK, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 183.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu