BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperski Adam
Title
Sensitivity Analysis in Sequencing Problems
Analiza wrażliwości w problemach kolejnościowych
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 4, s. 85-96, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Badania operacyjne, Modele optymalizacyjne, Teoria szeregowania zadań
Operations research, Optimizing models, Task scheduling theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem kolejnościowy jest specjalnym przypadkiem ogólniejszego problemu szeregowania. W problemie kolejnościowym celem podejmującego decyzję jest wyznaczenie dopuszczalnej kolejności (permutacji) prac, dla której wartość zadanej funkcji kosztu jest najmniejsza. W typowym problemie kolejnościowym zadane są pewne parametry (np. czas trwania prac), których wartości muszą być ustalone przed wyznaczeniem optymalnego rozwiązania. Po wyznaczeniu optymalnej kolejności prac istotne może być pytanie o stabilność otrzymanego rozwiązania. Można zapytać, w jakim zakresie mogą się zmieniać wartości parametrów problemu, aby otrzymane rozwiązanie pozostało optymalne? Taka analiza nazywana jest analizą wrażliwości. Aby otrzymać efektywną metodę przeprowadzenia analizy wrażliwości, każdy szczególny przypadek problemu kolejnościowego należy badać osobno. W artykule przedstawiono efektywne metody przeprowadzenia analizy wrażliwości dla trzech wybranych problemów kolejnościowych.

In this paper, three particular sequencing problems are considered. It is shown how to perform the sensitivity analysis for each of these problems. The sensitivity analysis consists in checking how the values of given parameters can vary so that the obtained optimal sequence of jobs remains optimal.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ADOLPHSON A, HU T.C., Optimal Linear Ordering, SIAM Journal of Applied Mathematics, 25(3) (1973), 403-423.
  2. BRUCKER P., Scheduling Algorithms, Second Revised and Enlarged Edition, 1998.
  3. CHANAS S., KASPERSKI A., Sufficient and necessary condition of optimality in the single machine scheduling problem with weighted sum of completion times, Technical Reports of Institute of Ind.Eng. and Mngmt., PRE 21 (2002).
  4. CHANAS S., KASPERSKI A., Sensitivity analysis in the single machine scheduling problem with max-min criterion, submitted to International Transaction in Operational Research.
  5. CHANAS S., KASPERSKI A., Possible and necessary optimality of solutions it the single machine scheduling problem with fuzzy parameters, to appear in Fuzzy Sets and Systems.
  6. LIN Y., DENG J., On the structure of all optimal solutions of the two-machine flow shop scheduling problem, OR Transactions, 3(2) (1999), 10-20.
  7. JOHNSON S.M., Optimal two and three stage production schedule with setup times included, Naval res. Logis. Quart., 1 (1954), 61-68.
  8. LAWLER E.L., Optimal sequencing of a single machine subject to precedence constraints, Management Science, 19 (1973), 544-546.
  9. SOTSKOV Yu.N., LEONTEV V.K., GORDEEV E.N., Some concepts of stability analysis in combinatorial optimization, Discrete Applied Mathematics, 58 (1995), 169-190).
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu