BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bień Katarzyna
Title
Model ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania
ACD Model - basic specification and example of application
Source
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 3, s. 83-97, bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Keyword
Analiza szeregów czasowych, Matematyka finansowa, Modele ekonometryczne, Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
Time-series analysis, Financial mathematics, Econometric models, ACD model (Autoregressive conditional duration)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja modeli autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (Autoregressive Conditional Duration, ACD) - narzędzia w ekonometrii, które na świecie spotkało się z bardzo dużą popularnością w modelowaniu czasów trwania pomiędzy wybranymi zdarzeniami procesu transakcyjnego, jak na przykład zawarcie transakcji lub zmiana ceny. Jednym z przykładowych zastosowań modeli ACD jest badanie zależności pomiędzy wybranymi charakterystykami procesu transakcyjnego a czasem oczekiwania na transakcję. Wyniki takich badań mogą służyć do weryfikacji wybranych hipotez teoretycznych modeli mikrostruktury rynku finansowego. Oprócz prezentacji teoretycznych założeń modelu ACD, w artykule przedstawiono przykład empiryczny - przeprowadzony na podstawie czasów trwania pomiędzy transakcjami akcjami wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W badaniu wykazano między innymi, że czasy trwania pomiędzy transakcjami na rynku notowań ciągłych posiadają zbliżone własności (autokorelacja, sezonowość wewnątrzdzienna, nadmierne rozproszenie) do danych z giełdy NYSĘ i stanowiących dotychczas podstawę większości prezentowanych w literaturze modeli ACD. Dowiedziono również, że na intensywność zawierania transakcji ujemny wpływ wywierają opóźnione absolutne wartości zmian cen transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper serves as an introduction to the autoregressive conditional duration models (ACD) that are popular econometric tools used for financial durations modelling. The ACD models may be used - as described in the paper - to examine the impact of selected market microstructure variables, i.e. transaction prices, on the length of the intertrade durations. Such results can serve the verification of selected market microstructure hypotheses. Apart from the theoretical presentation of the models, the paper presents the empirical example which is based on the intertrade durations of selected stocks traded at the Warsaw Stock Exchange. The results show that the WSE time series have the similar features (autocorrelation, intraday seasonality, overdispersion) as the data from the NYSE, being the basis for the majority of the ACD models. It has been shown as well that the absolute transaction price changes have negative impact on trading intensity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Admati A., Pfleiderer P., (1988), A Theory of Intra-Day Patterns: Volume and Price Variability, Review of Financial Studies 1, 3-40.
 2. Bauwens L., Giot P., (2001), Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 3. Bauwens L., Veredas D., (2004), The Stochastic Conditional Duration Model: A Latent Variable Model for the Analysis of Financial Durations, Journal of Econometrics 119, 381-412.
 4. Bollerslev T., (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics 31, 307-327.
 5. Diamond D., Verrecchia R.E., (1987), Constraints on Short-Selling and Asset Price Adjustment to Private Information, Journal of Financial Economics 18, 277-311.
 6. Easley D., O'Hara M., (1992), Time and the. Process of Security Price Adjustment, Journal of Finance 47, 577-607.
 7. Engle R.F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica 50, 987-1006.
 8. Engle R.F., (2000), The Econometrics of Ultra-High-Frequency Data, Econometrica 68, 1-22.
 9. Engle R.F., Russell J.R., (1998), Autoregressive Conditional Duration; a New Approach for Irregularly Spaced Transaction Data, Econometrica 66, 1127-1162.
 10. Gourieroux C., Jasiak J., (2001), Financial Econometrics: Problems, Models and Methods, Princeton University Press.
 11. Gourieroux C., Jasiak J., Le Fol G., (1999), Intra-day Market Activity, Journal of Financial Markets 2, 193-226.
 12. Grammig J., Hujer R., Kokot S., Maurer K., (1998), Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten, Working Paper Series: Finance and Accounting 18, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Johann Wofgang Goethe-Universität, Frankfurt am Mein.
 13. Kautsch N., Pohlmeier W., (2002), Econometric Analysis of Financial Transaction Data: Pitfalls and Opportunities, Discussion Paper 01/05, CoFE, University of Konstanz.
 14. Madhavan A., (2000), Market Microstructure: A Survey, Journal of Financial Markets 3, 205-258.
 15. O'Hara M., (1995), Market Microstructure Theory, Basil Blackwell, Oxford.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu