BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łoś Robert
Title
Republika Federalna Niemiec wobec planu Adama Rapackiego
Source
Przegląd Zachodni, 2004, nr 1, s. 109-126
Keyword
Zjednoczenie Niemiec
Unification of Germany
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
W artykule omówiono próby podejmowane przez Konrada Adenauera, mające na celu zjednoczenie Niemiec. Skonfrontowano je z sowiecką polityką dezintegracyjną, wynikłą po XX Zjeździe KPZR oraz inicjatywami Republiki Federalnej Niemiec wobec ZSRR po podpisaniu Traktatu Paryskiego w 1955 r. umożliwiającym RFN członkostwo w NATO. W tym kontekście omawiany jest plan Rapackiego, którego głównym zamierzeniem było stworzenie strefy bezatomowej w Europie Środkowo-Wschodniej, będącego elementem gry w stosunkach Wschód-Zachód. RFN uważało plan ten za radziecką inicjatywę mającą na celu utrudnianie rozwiązania niemieckiego problemu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu