BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielczarek Anna
Title
Finansowanie przedsiębiorstw handlowych w świetle badań ankietowych
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 2, s. 30-35
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Finanse przedsiębiorstwa, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Kredyt bankowy, Finansowanie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Commercial enterprises, Enterprise finance, Employment in the enterprise, Bank credit, Financing enterprises, Questionnaire survey
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zwłaszcza ich problematykę finansową przedsiębiorstw, którą dokonano na podstawie przeprowadzonego pod koniec 2002 r. monitoringu firm z tego sektora na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Gospodarki. Badania przeprowadzono na próbie 800 przedsiębiorstw handlowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Mielczarek, Wyniki finansowe i rentowność przedsiębiorstw handlowych w ocenie przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" 2003, nr 4-5, s. 50.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu