BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiński Kazimierz
Title
Konkurencyjność - wyzwaniem Unii Europejskiej na XXI wiek
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 2, s. 56-58
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia lizbońska, Konkurencyjność gospodarki
Knowledge-based economy, Lisbon Strategy, Economy competitiveness
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Znaczenie konkurencyjności gospodarek zostało podkreślone przez Radę Europejską, która w marcu 2000 r. w Lizbonie przyjęła dla Unii Europejskiej nowy strategiczny cel na najbliższe dziesięciolecie. Przejście do gospodarki opartej na wiedzy jest kluczowym czynnikiem przyszłego sukcesu ekonomicznego Unii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. COM (2000) 888 Final, Brussels 29.12.2000 (cyt. za: M. Sikorka, D. Sielski, Strategia rynku wewnętrznego w obszarze usług, "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 3).
  2. K. Fabiańska, K. Szaflarski, Firma na rynku globalnym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, katowice 1991, s. 40.
  3. Spotkania Rady Europejskiej 1993-2002, Wybór Dokumentów 2002, nr 53, Monitoring Integracji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu