BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Małgorzata Alicja
Title
Z bankiem do arbitra
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 5, s. 10 - 11
Keyword
Arbitraż gospodarczy, Bankowość, Banki komercyjne, Obsługa klienta
Commercial arbitration, Banking, Commercial banks, Customer service
Note
Zawiera tabelę podsumowującą zakres działalności BAK i zakres merytoryczny wniosków wpływających.
Abstract
Wraz z rozwojem współpracy między bankami a ich klientami pojawiają się nieporozumienia wymagające rozstrzygnięć przez instancje zewnętrzne. Od 2002 r. oprócz sądów powszechnych funkcję taką spełnia Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. O wadze tej instytucji świadczy fakt, że na 3147 spraw rozpatrywanych w ciągu pierwszych 4 lat działalności tylko w 5 przypadkach niezadowoleni z orzeczeń arbitra konsumenci odwołali się do sądów powszechnych. Wyroki zgodne z orzeczeniem arbitra zapadły w trzech z nich. Rozpoznania sporu w tym trybie może żądać klient banku, który w wyniku nienależytego wykonania przez bank umowy poniósł szkodę. Artykuł wyjaśnia zasady funkcjonowania arbitrażu bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu