BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antoniewicz Ryszard, Wilkowski Andrzej
Title
O pewnym rozkładzie dwumodalnym
Bi-mode Distribution
Source
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 1, s. 5-11, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Keyword
Prawo Webera, Statystyka, Badania statystyczne, Rachunek prawdopodobieństwa
Webers law, Statistics, Statistical surveys, Calculus of probability
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono badanie rozkładów dwumodalnych. Funkcja wykorzystywana do tych badań jest skonstruowana na wzór gęstości rozkładu normalnego. Parametry tej funkcji można jawnie wyznaczyć korzystając z funkcji specjalnych Webera. Zaprezentowano także zależności między parametrami gęstości funkcji a następnym momentem.

The work presents a proposal of bi-mode distribution. Density function of this distribution is constructed after the example of normal density. Parameters of this function can be marked by the use of Weber's transcendental functions. The dependence between the density function parameters and the next moments are also presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antoniewicz R., O biprzeciętnej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 857, Wrocław 2000.
  2. Antoniewicz R., Misztal A., Biprzeciętna, Przegląd Statystyczny, R. XLVIII, zeszyt 3-4/2001.
  3. Bateman H., Erdelyi A., Higher transcendental functions, Ms Graw-Hill Book Company, New York 1953.
  4. Hennequin P., Tortrat A., Teoria prawdopodobieństwa i niektóre jej zastosowania (tłumaczenie z francuskiego) "Nauka", Moskwa 1974.
  5. Karpow K., Czystowa E., Tablice funkcji Webera, Centrum Obliczeniowe Akademii Nauk ZSRR, Moskwa 1968.
  6. Kolmogoroff A., Uber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Math. Ann. T. 104, 1931, 415-458.
  7. Ostasiewicz W., Propedeutyka probabilityki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  8. Smoluk A., Uwagi o definicji wartości modalnej, Przegląd Statystyczny, R. XLIV, zeszyt 1/1997.
  9. Wywiał J., Estimation of mode on the basis of a truncated sample, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 152, Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu