BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyc Waldemar
Title
Optymalizacja wyboru długości czasu pracy i czasu wolnego w gospodarstwie domowym
Optimisation of Selecting the Working Time and Free Time Proportion in Households
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 156-166, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Gospodarowanie czasem, Czas pracy, Czas wolny, Gospodarstwa domowe
Time economizing, Working time, Leisure time, Households
Note
summ.
Abstract
Artykuł obejmuje rozważania na temat optymalizacji funkcji celu gospodarstwa domowego, pod kątem zagadnień gospodarowania czasem. Gospodarowanie czasem na równi z gospodarowaniem kapitałem i innymi zasobami wytycza strategię i sposób funkcjonowania gospodarstwa domowego. Strategia ta określa zespół decyzji i preferencji wynikających z relacji czasu wolnego oraz wysokości dochodu i poziomu konsumpcji, i jest uzależniona od długości czasu pracy.

The optimisation of the goal function for a household requires identifying the structure of household usage of time, i.e. dividing it into spare time and working time. Assuming that spare time has its price means that it is a rare asset. For a household which has relatively easy access to spare time, the marginal demand (amount demanded) for it is low, what results in low price. On the other hand lack of the spare time causes high prices of it, because of not satisfied needs. The choice between spare time and working time is limited by access to resources - it depends on relative prices of goods and services and the income of a household. The way of measuring the utility of spare time is the value of decided by household decrease in income which could be earned in exchange for spare time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balicki L., Tyc W., Mikroekonomia. A-F-T, Jelenia Góra 2001.
  2. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
  3. Ghez G.R., Becker G.S., The Allocation of Time and Goods over the Life Cycle, NBER, New York 1975.
  4. Jung B.H., Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989.
  5. Krawczewski A., Gospodarka mieszana, hasło w Encyklopedii Biznesu. T.I, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
  6. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998.
  7. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981. s. 175-178.
  8. Seiwert L.J., Jak organizować czas, PWN, Warszawa 1993.
  9. Seiwert L.J., Zarządzanie czasem, Agencja Wydawnicza 'Placet', Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu