BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łada Monika
Title
Budżetowanie projektów
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 3, s. 37-40
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Controlling, Budżetowanie, Plan finansowy, Zarządzanie projektem
Management accounting, Controlling, Budgeting, Financial plan, Project management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono specyfikę działalności projektowej. Omówiono metody sporządzania budżetów projektów. Praktykę budżetowania projektów przybliżono na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w pięciu największych krakowskich przedsiębiorstwach działających w branżach budowlanej i informatycznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R.N. ANTHONY, J. DEARDEN, N.M. BEDFORD, Management Control Systems, IRWIN, Homewood, 1989.
 2. W.R. DUNCAN, A Guide to the Project Management Body Knowledge - PMBOK Guide, Project Management Institute, 1996.
 3. J.D. FRAME, Zarządzanie projektami w organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas nie przekraczający budżetu, WIG-Press, Warszawa 2001.
 4. F. HARRISON, D. LOCK, Advanced Project Management, Gower 2004.
 5. H. KERZNER, Advanced Project Management, Edycja polska, wyd. Helion, Gliwice 2005.
 6. Kontrakty dlugoterminowe. Przychody - koszty - wyniki, pod red. I. SOBAŃSKIEJ, Difin, Warszawa 2004.
 7. M. ŁADA, A. KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Podstawy controllingu projektów, Wyd. CBP, Kraków 2005.
 8. M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Strategiczny rachunek kosztów, red. E. NOWAK, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. A. SZYCHTA, Praktyka rachunkowości zarządczej w świetle badań ankietowych, [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, red. I. SOBAŃSKA, W.A. NOWAK, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 11. M. TROCKI, B. GRUCZA, K. OGONEK, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 12. H.J.M. VAN DER VEEKEN, J.F. WOUTERS, Using Accounting Information Systems by Operations Managers in a Project Company, "Management Accounting Research" 2002, nr 13.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu