BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieszałka Oswald
Title
Infrastruktura sieci detalicznej dawnych liderów rynku detalicznego (wyniki badań w wybranych spółdzielniach "Społem")
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 6, s. 47-54
Keyword
Spółdzielnie handlowe, Rentowność spółdzielni, Sprzedaż produktu, Handel detaliczny, Lokalizacja obiektów handlowych, Zachowania konsumenta, Badania naukowe
Trade cooperatives, Profitability of cooperatives, Product sales, Retail trade, Trade centres location, Consumer behaviour, Scientific research
Company
Społem
Abstract
Spółdzielnie Spożywcze "Społem" są klasycznym przykładem przedsiębiorstw handlowych, które czerpały znaczne korzyści z rynku i polityki państwa do momentu transformacji ustrojowej w 1989 roku. W artykule przedstawiono analizę wyników badań bezpośrednich przeprowadzonych w 14 wybranych spółdzielniach "Społem" zlokalizowanych w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców woj. śląskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Cox, P. Brittain, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000, s. 19-22.
  2. T. Domański, Księga marketingu. Praktyczny przewodnik dla menedżerów i przedsiębirostw, Centrum Kreowania Liderów, s. 265.
  3. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako postawa strategii marketingowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997, s. 69-71.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu