BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szybkie Andrzej
Title
Zastosowanie wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do nowego typu emerytury niezależnej od długości stażu ubezpieczeniowego
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 3, s. 17-25, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Emerytury, Zabezpieczenie społeczne, Prawo WE, System emerytalny
Pensions, Social security system, European Community law, Pension schemes
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zdaniem autora na gruncie wspólnotowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz polskich przepisów krajowych powstaje wiele problemów, wynikających z charakteru nowego rodzaju emerytury niezależnej od długości okresów ubezpieczenia. Oderwanie konstrukcji emerytalnej od jednego z jej istotnych elementów nabycia prawa stanowi przesłankę do dokonania nowelizacji przepisów wspólnotowych i ewentualnie prawa krajowego państw członkowskich, w których świadczenie to występuje. Te zmiany prawne miałyby na celu zagwarantowanie ochrony uprawnień emerytalnych w toku ich nabywania w poszczególnych państwach członkowskich, z których w co najmniej jednym prawo i wysokość świadczenia są niezależne od stażu emerytalnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze 1999.
  2. D. Dzienisiuk, Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu