BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Małgorzata
Title
Ocenić bank
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 6, s. 12 - 13
Keyword
Ocena działalności banku, Nadzór bankowy, Standardy nadzoru bankowego, Ryzyko operacyjne
Assessment of banking performances, Bank supervision, Standards of banking supervision, Operational risk
Abstract
Na początku stycznia bieżącego roku Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) przesłał do banków dokument zatytułowany „System oceny punktowej banków”. Przesłana metodyka, w stosunku do wcześniej obowiązującej, została rozbudowana przede wszystkim o ocenę obszaru ryzyka operacyjnego podejmowanego przez banki. Dokument ten nawiązuje tym samym do konieczności uwzględnienia w polskim systemie nadzorczym regulacji Nowej Umowy Kapitałowej (NUK)/Dyrektywy CRD. Wspomnieć należy, że w Polsce proces wdrożenia regulacji NUK/CRD, podobnie jak w kilku innych krajach, jest poważnie opóźniony. Jako dyskusyjne można uznać wdrożenie zasad oceny zarządzania ryzykiem operacyjnym bez wcześniejszego określenia w prawodawstwie jak ma być ono mierzone i zabezpieczane w bankach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu