BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominik Dagmara
Title
Nowa dyrektywa VAT
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 3, s. 26-31
Keyword
Dyrektywy WE, Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo WE, Podatki
EC directives, Value Added Tax (VAT), European Community law, Taxes
Abstract
1 stycznia 2007 r. weszła w życie dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.). Z tym dniem została też uchylona Pierwsza Dyrektywa Rady 67/227EWG i Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG. Zadaniem nowej dyrektywy VAT jest jasne i możliwie kompletne przedstawienie przepisów w zakresie podatku od wartości dodanej. Nowy akt prawny łączy w sobie przepisy wynikające z pierwszej dyrektywy, szóstej dyrektywy, jak też późniejszych jej modyfikacji oraz przepisy regulujące odstępstwa udzielone poszczególnym państwom członkowskim zawarte w traktatach akcesyjnych tych państw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu