BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Gracjan
Title
Płynność sektora bankowego
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 6, s. 14 - 16
Keyword
Płynność finansowa, Nadpłynność finansowa banków, Bankowość, Banki komercyjne
Financial liquidity, Excess financial liquidity of banks, Banking, Commercial banks
Abstract
Płynność jako wielkość ogólnogospodarcza nie jest sumą płynności poszczególnych podmiotów, lecz wskaźnikiem płynności banków komercyjnych. Analizując ten wskaźnik jako wielkość ogólnogospodarczą, optymalnym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie jej z sumy płynności poszczególnych podmiotów i gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, banków komercyjnych oraz instytucji publicznych. W praktyce jednak przyjmuje się dla gospodarki wskaźnik banków komercyjnych, gdyż to one decydują o zabiegach pieniężnych w gospodarce. Artykuł omawia zagadnienia związane z płynnością sektora bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu