BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczuk-Merta Anna
Title
Badania rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 1, s. 1-7
Keyword
Badanie rynku, Młodzież, Zachowania konsumenta, Gospodarka
Market research, Youth, Consumer behaviour, Economy
Abstract
W Polsce rynek młodych konsumentów zaczął się kształtować dopiero od początku lat 90. zeszłego stulecia, z chwilą transformacji naszej gospodarki. W artykule przedstawiono dlaczego rynek ten nie funkcjonował w obecnej postaci już od lat powojennych. Autorka wskazała wyraźne rozszerzanie i pogłębianie w analizowanym okresie zainteresowania badaczy problematyką młodych konsumentów adekwatnie do zmieniającej się sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej kraju, a w związku z tym do zwiększającego się wpływu dzieci i młodzieży na charakter i wielkość rynku dóbr konsumpcyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Bakalarski, Młodzież na łamach prasy, IBPM, Warszawa 1985 (maszynopis powielony).
 2. Z. Cendrowski, Podstawowy standard zaopatrzenia dzieci i młodzieży w artykuły do wychowania fizycznego, sportu i turystyki, IHWiU, Warszawa 1982.
 3. J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, Nowa Księgarnia, Warszawa 1966.
 4. R. Dyoniziak, Młodzieżowa podkultura, "Kultura i Społeczeństwo" 1965.
 5. Kryteria standaryzacji odzieży dla dzieci do lat 6, CWPChiL, Warszawa 1982 (maszynopis).
 6. Materiały niepublikowane Instytutu Badań Problemów Młodzieży z lat 1981-1984.
 7. Młodzież epoki przemian. Z badań polskich socjologów, pod red. R. Dyoniziaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1965.
 8. Młodzież polska, Instytut Badań Problemów Młodzieży, Warszawa 1985 (maszynopis powielony).
 9. A. Olejniczuk-Merta, Proces zaspokajania potrzeb dzieci - czynniki, uwarunkowania, "Monografie i Syntezy" nr 49, IRWiK, Warszawa 1988.
 10. Podstawowy standard zaopatrzenia dzieci w zabawki, pod red. M. Zdońskiej-Brunche, IMiDz, Warszawa 1982.
 11. Podstawowy standard zaopatrzenia populacji w wieku 10-18 lat w przedmioty wykorzystywane w czasie wolnym, IHWiU-IMiDz, Warszawa 1982.
 12. J. Prokopczyk, W. Jarczyk-Czekalska, H. Siwińska-Gołębiowska, Podstawowy standard zaopatrzenia dzieci i młodzieży w środki kosmetyczne i czystościowe, IMiDz-IHWiU, Warszawa 1982.
 13. Rynek młodzieży w latach 80., pod red t. Pałaszewskiej-Reindl, IRWiN, Warszawa 1985, s. 5 i nast.
 14. Standardowe zaopatrzenie dzieci i młodzież w obuwie, IHWiU-Laboratorium Obuwia z Krakowa, Warszawa 1982.
 15. Właściwości rynku młodzieżowego, pod red. T. Pałaszewskiej-Reindl, "Biblioteka IHW" nr 97, IHW, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu