BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Złotkowska Grażyna
Title
Marketing interakcyjny w handlu detalicznym
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 6, s. 19-22
Keyword
Interakcje społeczne, Obsługa klienta, Handel detaliczny, Marketing
Social interaction, Customer service, Retail trade, Marketing
Abstract
Charakterystyczną cechą usług jest występowanie interakcji usługodawca-usługobiorca oraz możliwość kierowania tymi interakcjami. W wielu przedsiębiorstwach handlu detalicznego, należących do sfery usług, jest to sytuacja, gdy dochodzi przede wszystkim do spotkania sprzedawcy z klientem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s. 660.
  2. B. Kimball, Metody aktywnej sprzedaży, PWE, Warszawa 1996, s. 15-16.
  3. T.M. Newcomb, R.H. Tuner, P.E. Converse, Psycholiga społeczna. Studium interakcji ludzkich, PWN, Warszawa 1965, s. 172.
  4. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 51.
  5. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, poznań 1998, s. 40.
  6. Słownik psychologiczny, pod red. W.Szewczuka, WP, Warszawa 1979, s. 23.
  7. J. Sobczak-Matysiak, Psychologia kontaktu z klientem, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1996, s. 7.
  8. M. Strużycki, Polski handel wewnętrzny na przełowmie XX i XXI wieku - warunki i kierunki rozwoju, w: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, pod red. A. Szromnika, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, s. 18.
  9. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998, s. 168.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu