BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacanowska Regina
Title
Burmistrz zawodowy. Doświadczenia Wielkopolski z końca XIX i początku XX wieku
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 6, s. 24-33
Keyword
Samorząd terytorialny, Historia miasta, Administracja lokalna
Local government, History of city, Local administration
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Występujący współcześnie niemal we wszystkich językach europejskich termin "burmistrz" wywodzi się od niemieckiego określenia burgemeister i niezmiennie - od czasu średniowiecza - oznacza urzędnika zarządzającego miastem. W artykule przedstawiono rozwiązania w zakresie samorządu miejskiego bazując na doświadczeniach Wielkopolski z końca XIX i początku XX wieku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Archiwum Państwowe Poznań, Akta m. Poznania, sygn. 1553.
 2. Archiwum Państwowe w Kaliszu, Wydział Powiatowy Ostrzeszów, sygn. 14.
 3. Dzieje Chodzieży, s. 275.
 4. Dzieje Inowrocławia, t. 2, red. M. Biskup, Warszawa-Toruń 1982, s. 15-17.
 5. Dzieje Jarocina, red. Cz. Łuczak, Poznań 1998, s. 244.
 6. Dzieje Pleszewa, s. 227.
 7. Dzieje Śremu, red. S. Chmielewski, Warszawa-Poznań 1972, s. 243.
 8. Dzieje Wyrzyska, red. S. Sierpowski, Poznań 1998, s. 113.
 9. Dzieje ziemi gostyńskiej, red. S. Sierpowski, Poznań 1979, s. 269
 10. Cz. Łuczak: Dzieje Migilna, s. 144.
 11. „Gazeta Pleszewska" 1929, nr 38.
 12. Z. Dworecki: Poznań i Poznaniacy w latach II Rzeczypospolitej, Poznań 1994, ss. 370-371.
 13. A. Heliasz: Ustrój samorządu miejskiego w Galicji i w b. zaborze pruskim u progu II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze" 1973, nr 4, ss. 18-19.
 14. J. Kurzawa, S. Nawrocki: Dzieje Kępna, Warszawa-Poznań 1978, ss. 111-112.
 15. Regulamin wyborczy do zarządów miejskich. Rozporządzenie MSW z 13 czerwca 1934 r. (DzU nr 52, póz. 485).
 16. B. Wasiutyński: Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, wydanie IV, Poznań 1937, ss. 99-101.
 17. Władze miejskie, finanse i gospodarka, (w:) Dzieje Chodzieży, red. S. Chmielewski, Chodzież 1998, ss. 274-275.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu