BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Grzegorz
Title
The Origin and History of the Polish Money. Part 1
Pochodzenie i historia polskiego pieniądza. Część 1
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 3-11, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Pieniądz, Historia monetarna
Money, Monetary history
Note
summ., streszcz.
Abstract
Omówiono historię polskiego pieniądza do 1795 roku. Artykuł podzielono na części: okres denara, okres grosza, okres polskiego złotego.

Poland's money has a pedigree of over a thousand years. At the end of the 10th century the silver denar began to supplant various commodities that had previously functioned as means of payment. The denar system survived for several centuries. In the 14th century, the role of the denar was taken over by the silver grosz. The end of the 15th century witnessed the birth of the Polish zloty, taken as equal to 30 silver grosz. The beginnings of the historical path travelled by the Polish zloty were promising. The zloty corresponded in value to the gold ducat and to the silver thaler. Later, however, things got worse. The crisis of the state and the economy was accompanied by the decline of the currency. It was not until the end of the 18th century that the sound quality of the coin was restored. A monetary history of Poland after 1795 will be presented in the next issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grodek A. (1936), Idea banku narodowego, SGH, Warszawa.
 2. Gumowski M. (1914), Podręcznik numizmatyki polskiej, Towarzystwo Numizmatyczne, Kraków.
 3. Kiersnowski R. (1962), Początki pieniądza polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 4. Kiersnowski R. (1975), Pradzieje grosza, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 5. Kindleberger Ch. P. (1999), Szaleństwo, panika, krach, WIG-Press, Warszawa.
 6. Kopernik M. (Nicolaus Copernicus), Monetae cudendae ratio, ELSet, Olsztyn (commemorative edition of the National Bank of Poland, 2005).
 7. Korzon T. (1975), Odrodzenie w upadku, PIW, Warszawa, 1975.
 8. Mikołajczyk A. (1980), Obieg pieniężny w Polsce Środkowej w wiekach od XVI do XVIII, Ossolineum, Łódź.
 9. Pelc J. (1935), Ceny w Krakowie w latach 1369-1600, Drukarnia Naukowa, Lwów.
 10. Rybarski R. (1939), Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa.
 11. Sadowski Z. (1964), Pieniądz a początki upadku Rzeczypospolitej w XVII wieku, PWN, Warszawa.
 12. Szwagrzyk J. A. (1973), Pieniądz na ziemiach polskich X-XXw., Ossolineum, Wrocław.
 13. Terlecki W. (1970), Mennica warszawska 1765-1965, Ossolineum, Wrocław.
 14. Topolski J. (1977), Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 15. Wójtowicz G., Wójtowicz, A. (2005), A Monetary History of Poland, Twigger, Warszawa.
 16. Żabiński Z. (1986), Ekonomika emisji pieniądza monetarnego, "Wiadomości Numizmatyczne", No. 3-4.
 17. Żabiński Z. (1981), Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Ossolineum, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu