BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maleszyk Edward
Title
Dylematy rozwoju domów towarowych w Polsce
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 4-5, s. 35-40
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa
Commercial enterprises, Restructuring of enterprises, Enterprise development
Abstract
W artykule przedstawiono uwarunkowania zmian w handlu artykułami nieżywnościowymi, przyczyny schyłkowej fazy rozwoju domów towarowych oraz kierunki ich restrukturyzacji. Z badań wynika, że coraz częściej podejmuje się próby modernizacji i przekształceń domów towarowych i handlowych z asortymentem uniwersalnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Maleszyk, Kapitał zagraniczny w procesach koncentracji handlu wewnętrznego w Polsce, w: Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, pod red. F. Misiąga, IRWiK, Warszawa 2000.
  2. Młodzi i otwarci. Polsce konsumenci na tle Europy, "Supermarket Polska" 2002, nr 1-2.
  3. B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001, s. 211-212.
  4. Polska 2002. Raport o stanie handlu wewnętrznego, pod kier. naukowym U. Kłosiewicz-Góreckiej, IRWiK-Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002, s. 23-26.
  5. M. Strużycki, Ewolucja zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi na progu XXI wieku, IRWiK, Warszawa 2002, s. 22-23.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu