BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska-Warsewicz Hanna, Pałaszewska-Reindl Teresa
Title
Strategie cenowe przedsiębiorstw sektora żywnościowego
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 4-5, s. 23-30
Keyword
Przemysł spożywczy, Technologia produkcji żywności, Strategia cen, Jakość produktów żywnościowych
Food industry, Food production technology, Pricing strategies, Food quality
Abstract
W artykule wykorzystano wyniki trzech badań własnych przeprowadzonych w latach 2000-2001. Przemiany branży spożywczej, trwające od początku okresu transformacji ustrojowej, spowodowały m.in. postęp w technologii produkcji, jakości surowców i wyrobów finalnych, co znalazło odbicie w jakościowym zróżnicowaniu oferty rynkowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 2001, s. 26.
  2. H. Górska-Warsewicz, Konsumencka ocena jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 12, s. 35.
  3. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 311-315.
  4. S.J. Hoch, J.S. Raju, Marki prywatne kontra krajowe, "Puls Biznesu" z 15.12.1999, dodatek "Marketing Domowy" cz. 16, s. 2.
  5. J. Kall, Silna marka, PWE, Warszawa 2001, s. 124.
  6. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 457-464.
  7. M. Penconek, Badania cenowe, "Marketing w praktyce" 2001, nr 10, s. 18-20.
  8. Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyboru wobec sądów wnioskujących formułowanych przez konsumentów na temat wyrobów, w: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, pod red. M. Lambkina, G. Foxalla, H.B. van Raija, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001, s. 215.
  9. G. Urbanke, Składniki kapitału marki, "Marketing i Rynek" 2000, nr 6, s. 15-17.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu