BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiński Kazimierz
Title
Konkurencyjność gospodarek narodowych
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 4-5, s. 9-16
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Strategia rozwoju gospodarczego, Polityka gospodarcza
Economy competitiveness, Economic development strategy, Economic policy
Abstract
Opierając się na kryteriach IMD (International Institute for Management Development) najlepszą konkurencyjność mają spośród krajów rozwiniętych: Japonia, Niemcy, Szwajcaria, USA i Wielka Brytania, a spośród gospodarek spoza OECD: Singapur, Malezja i Korea Południowa. Polska znajduje się poniżej pozycji czterdziestej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H.G. Adamkiewicz, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1999, s. 49.
 2. K. Balcerowska-Kwaterska, Długookresowe zmiany międzynarodowej pozycji i zdolności konkurencyjnej kraju jako wynik przejętego modelu gospodarczego (przykład Wielkiej Brytanii), w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 205.
 3. W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 49-50.
 4. S. Bukowski, Konkurencyjność międzynarodowa krajów Unii Europejskiej a kształtowanie się kursu EURO, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. I, s. 237.
 5. S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. S.R. Domański, Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjności, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 125.
 7. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 8. J. Kruczała, Zagospodarowanie turystyczne, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1986.
 9. K. Kuciński, Konkurencyjność regionów w Polsce w warunkach integracji europejskiej, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 452.
 10. K. Meredyk, Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 13.
 11. J. Misala, Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. I, s. 117.
 12. C. Popa, Logika działania, skuteczność i ekonomiczność, "prakseologia" 1987-1988, nr 101.
 13. M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, w: Our Competition, Harvard Business School Press, Cambridge 1998, s. 155-195.
 14. L. Tyson, Who's Bashing Whom: Trade Conflict in High-Technology Industries, Institute for International Economics, Washington 1992.
 15. The World Competitiveness Report, World Economic Forum and Swiss IMD Foundation, Loussanne 1991.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu