BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłowski Andrzej
Title
Spółki z kapitałem zagranicznym w krajowym sektorze usług
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 4-5, s. 1-8
Keyword
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Spółki, Usługi
Company capital structure, Business capital, Foreign capital in enterprises, Companies, Services
Abstract
W artykule przedstawiono próbę zarysowania specyfiki spółek z kapitałem zagranicznym na tle krajowego sektora usług. Specyfika ta dotyczy: struktury podmiotowej rynku po stronie podaży; wyposażenia spółek sektora usług w zasoby; produktywności pracy oraz niektórych relacji efektywności i kondycji ekonomiczno-finansowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za 2001 rok, NBP, Warszawa 2002, s. 24.
  2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2000 roku, GUS, Warszawa 2001.
  3. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, seria "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 2001.
  4. Działalność spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku, seria "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 2002, s. 10 i 13.
  5. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2002, s. 35.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu