BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłowski Andrzej
Title
Uwarunkowania popytu na usługi gastronomiczne w krajach gospodarczo wysoko rozwiniętych
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 3, s. 57-62
Keyword
Usługi konsumpcyjne, Gastronomia, Gospodarstwa domowe, Kultura, Kraje wysoko rozwinięte, Popyt konsumpcyjny
Consumer services, Gastronomy, Households, Culture, High-developed countries, Consumption demand
Abstract
Źródła popytu na usługi gastronomiczne są zróżnicowane. Należą do nich ruch turystyczny i szeroko pojęta sfera biznesu. Skłonność gospodarstw domowych do żywienia się poza domem oprócz uwarunkowań ekonomicznych zależy także od czynników społeczno-kulturowych i obyczajowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ERS/USDA Briefing Room - Food CPI, Prices and Expenditures - Data Tables (www.ers.usda.gov).
 2. Eurostat Yearbook'96 - A Statistic View on Europe 1985-1995, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1996, s. 153, 161, 209.
 3. Foreign Agricultural Service - Global Agriculture Information Network. Report (www.fas.usda.gov).
 4. Foreign Agricultural Service - Global Agriculture Information Network. Report, Germany HRI Food Service Sector 2000 (www.fas.usda.gov).
 5. Mały Rocznik Statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000, s. 195, tab. 6 (117), s. 197.
 6. A. Masłowski, Rynek usług gastronomicznych - uwarunkowania i kierunki rozwoju, IRWiK, Warszawa 2001, s. 13.
 7. Rocznik Statystyczny 1997, GUS, Warszawa 1997, s. 160, 162.
 8. Rocznik Statystyczny 1998, GUS, Warszawa 1998, s. 409-410.
 9. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2002, s. 719, tab. 101 (675).
 10. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1997, GUS, Warszawa 1997, s. 455.
 11. USDA/Economic Research Service (www.ers.usda.gov).
 12. K. Winqvist, The European Consumer in 1994, Statistics in Focus, Populatin and Social Conditions; EUROSTAT 1999.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu