BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojewska Barbara
Title
Instytucjonalne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 3, s. 9-16
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Krajowy System Usług (KSU)
Small business, Small business support, National Service System
Abstract
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw jest realizowana za pomocą instrumentów: prawnych, finansowych, organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych. W artykule zostały omówione dwa ostatnie instrumenty jako instytucjonalne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Bojewska, Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych. Wyniki badań, IRWiK, Warszawa 2000, s. 62-65.
  2. Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Instytut Organizacji i Zarządzania, Warszawa 2000, s. 5-6.
  3. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999, s. 8.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu