BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daras Tomasz, Zienkowski Leszek, Żółkiewski Zbigniew
Title
Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993-2004
Income Inequality and Poverty in Poland in 1993-2004
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 27-45, aneks, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ubóstwo, Budżet gospodarstwa domowego, Dochody ludności, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Nierówności dochodowe
Poverty, Budgets of households, People's income, Social costs of economic transition, Income inequalities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono wyniki najnowszych badań ubóstwa i niedostatku w Polsce zawarte m.in. w raporcie Banku Światowego, opracowaniu zespołu Szkoły Głównej Handlowej, a także w Diagnozie Społecznej. Przedstawiono badania zróżnicowania dochodów i ubóstwa w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych i rachunków narodowych. Podjęto próbę porównania zróżnicowania poziomu dochodów w Polsce ze zróżnicowaniem w innych krajach europejskich.

The paper presents the latest studies on poverty and poorness in Poland and the authors' estimates in this regard. They show that income inequalities increased in Poland, in 1993 - 2004. Inequalities widened both in the upper tail of income distribution (increase of 9th decile to median ratio) and in the lower one (decrease of 1st and 2nd decile to median ratio), with stronger increase of inequalities above the median. However, poverty and utter poorness considerably decreased during this period, as measured by the percentage of households living below poverty and utter poorness thresholds. Moreover, extreme poverty incidence kept decreasing on a regular basis during these years. When comparing 2004 to 1993, one may conclude that poverty and poorness decreased during transformation, and extreme poverty was almost eliminated. Specifically, over the most recent years (2002 - 2004) poverty and poorness indicators kept improving for all groups of households. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ADB (2004), Key Indicators 2004: Poverty in Asia: Measurement, Estimates, and Prospects, Asian Development Bank Manila.
 2. Aghion P., Caroli E., Garcia-Penalosa C. (1999), Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories, "Journal of Economic Literature", Vol. 37, No. 4, s. 1615-1660.
 3. Alam A., Murthi M., Yemtsov R., Murrugarra E., Dudwick N., Hamilton E., Tiongson E. (2005), Growth, Poverty, and Inequality. Eastern Europe and the Former Soviet Union, The World Bank, Washington, D.C.
 4. Barro R.J. (2000), Inequality and Growth in a Panel of Countries, "Journal of Economic Growth", Vol. 5, s. 5-32.
 5. Benabou R. (1996), Inequality And Growth, "Working Paper", No. 5658 NBER, Cambridge.
 6. Czapiński J., Panek T. (2005), Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 7. Ferreira F.H.G (1999), Inequality and Economic Performance. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, http://povlibrary.worldbank.org/library/view/5605/
 8. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 9. GUS (2006), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2004, GUS, Warszawa.
 10. Kurowski, P. (2005), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście, IPiSS, Warszawa.
 11. Panek T., Szulc A. (2004), Rozkłady dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2002, maszynopis, SGH, Warszawa.
 12. Perry G., Arias O., Lopez H., Maloney W., Serven L. (2006), Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles, The World Bank, Washington, D.C.
 13. Persson T. i Tabellini G. (1991), Is Inequality Harmful For Growth? Theory And Evidence, "Working Paper", No. 3599", NBER, Cambridge.
 14. Savoie D.J., i Brecher I.B. (1992), Equity and Efficiency in Economic Development. Essays in Honour of Benjamin Higgins, McGill's - Queen University Press, Queen's University, Kingston.
 15. Shorrocks A.F. (1980), The Class of Additively Decomposable Inequality Measures, "Econometrica", Vol. 48, No. 3, s. 613-625.
 16. UN (2005), Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries, United Nations, New York, Geneva.
 17. World Bank (2000), Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia. The World Bank, Washington, D.C.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu