BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowski Piotr
Title
Doraźne środki zaradcze w walce z kryzysem walutowym - z doświadczeń tygrysów azjatyckich
Temporary Remedial Measures in Fighting Currency Crisis - from the Experience of Asian Tigers
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 46-55, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kryzys walutowy, Rynek walutowy, Polityka pieniężna, Polityka podatkowa, Przepływy kapitałowe, Gwarancje bankowe, Analiza porównawcza, Kryzys azjatycki
Currency crisis, Foreign Exchange (FX), Monetary policy, Tax policy, Capital flows, Banking guarantee, Comparative analysis, Asian crisis
Note
streszcz., summ.
Country
Azja
Asia
Abstract
W artykule omówiono środki zaradcze zastosowane w walce z kryzysem walutowym w krajach azjatyckich: Tajlandii, Korei Południowej, Malezji, Indonezji i na Filipinach. Przedstawiono takie środki jak: obrona kursu przez interwencję na rynku walutowym, polityka pieniężna, polityka fiskalna, kontrola przepływu kapitału, gwarantowanie wkładów depozytowych. Na koniec sformułowano wnioski, które mogłyby posłużyć polskim decydentom w przypadku wystąpienia kryzysu walutowego.

The article is devoted to the instruments used to fight currency crises. The object of the analysis is the Asian crisis of the year 1997 and the management of the crisis situation in the following countries: Thailand, South Korea, Indonesia, Malaysia and the Philippines. Each section of the article describes experiences of analyzed countries from applying a given remedial measure (foreign exchange market intervention, monetary policy, fiscal policy). The closing part includes conclusions and reflections on potential advantages and threats resulting from the chosen method of fighting a currency crisis, which can be helpful for decision-makers responsible for resolving similar crisis situations in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ariyoshi A., Habermeier K. F. (2000), Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization, "Occasional Paper", No. 190, IMF, Washingotn, D.C.
 2. Balino T., Ubide A. (1999), The Korean Financial Crisis of 1997 - A Strategy of Financial Sector Reform, "Working Paper", No. WP/99/28, IMF, Washington, D.C.
 3. Djiwandono J.S. (2000), Bank of Indonesia and the recent crisis, University of Indonesia and Harvard Institute for International Development, Djakarta.
 4. Edison H.J., Reinhart C.M. (2000), Capital Controls During Financial Crises: the Case of Malaysia and Thailand, "International Finance Discussion Papers", No. 662, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C.
 5. Intal P., Medalla E.M. (1998), The East Asian Crisis and Philippine Sustainable Development, "Discussion Paper Series", No. 98-04, Philippine Institute for Development Studies, Makati City.
 6. Krugman P. (2001), Wracajŕ problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kupiecka E. (2003), Kryzys finansowy w Indonezji w latach 1997-1998, "MateriaΠy i Studia", nr 167, NBP, Warszawa.
 8. Małecki W., Piasecki R., Sławiński A., Żuławska U. (2001), Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Ng Tak Wa (2000), Financial Sector Reforms and their Impact on Agriculture Finance in Malaysia, http://banktani.tripod.com/ng.htm
 10. Park Y.C. (2000), East Asian Dilemma: Restructuring Out or Growing Out? Korea University, Revised Draft, nieopublikowany manuskrypt, wczeĘniejsza wersja dost´pna na stronie: http://gsis1.snu.ac.kr/yungcp/yungcp_research/yungcp_research_files/01ead.pdf
 11. Sasin M., Dŕbrowski M. (red.) (2001), The Episodes of Currency Crisis in Latin American and Asian Economies, "Raporty Case", nr 39, Warszawa.
 12. Sławiński A., Dusza M. (1998), Kryzysy walutowe w krajach otwierających się na wymianę, "Bank i Kredyt", nr 1-2, s. 4-15.
 13. Stiglitz J.E., Furman J. (1999), Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia, w: W.C. Brainard, G.L. Perry (red.), Brookings Papers on Economic Activity, No. 2/1998, Brookings Journals, Washington, D.C.
 14. Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu