BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Marcin
Title
Mind the Gap - droga do klienta
Source
Marketing w Praktyce, 2007, nr 2, s. 8-10, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Pozycjonowanie marki, Marka, Komunikowanie marketingowe, Decyzje konsumenckie, Budowanie lojalności klienta
Brand positioning, Brand, Marketing communication, Consumer decision, Cultivation customer loyalty
Abstract
Zdaniem autora, budowanie kultury marki, a więc wizerunku, który staje się częścią tożsamości poszczególnych osób i tożsamości zbiorowej całych grup konsumentów, możliwe jest tylko wtedy, gdy skoordynuje się działania na wszystkich poziomach, na których kształtowany jest wizerunek marki. Definiuje on markę jako wielopłaszczyznową konstrukcję, łączącą zarówno wartości podlegające racjonalnemu oszacowaniu, jak i wartości, afekty i emocje wymykające się świadomej i racjonalnej kalkulacji. Dlatego mówi się o konieczności kształtowania wizerunku zarówno na poziomie świadomie rozpoznawanym przez klienta i otoczenie biznesowe (przykładem może być funkcjonalność oferowanego produktu czy też CSR), jak również na poziomie świadomie nie rejestrowanym (Emotional Branding, Sensory Branding).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kahneman, D. & Tversky, A. (1973), On the psychology of prediction. Psychology Review, 80(4), 237-257.
  2. Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Tilings. What Categories Reveal about the Mind. Chicago/London: The University of Chicago Press.
  3. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980/1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu