BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzik Bogusław
Title
Próba empirycznego ustalenia kanonicznego zestawu wskaźników rentowności dla wybranych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
An Empirical Attempt to Create a Set of Canon Profitability Indicators for the Population of Selected Polish Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE)
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 56-66, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Banki akcyjne, Rentowność banków, Wskaźniki rentowności
Joint-stock banks, Profitability of banks, Profitability index
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pierwszej części opracowania ("Bank i Kredyt" 10/2006) wyznaczono zestawy kanonicznych wskaźników rentowności osobno dla poszczególnych banków. W tej części podjęto próbę ustalenia jednego zestawu wskaźników kanonicznych, wspólnego dla całej badanej zbiorowości banków. W tym celu najpierw określono empiryczne podobieństwa pomiędzy 17 wskaźnikami rentowności dla 9 głównych polskich banków giełdowych. Wykorzystano publikowane przez Notorię Serwis kwartalne dane za lata 1998-2004.

In this article the author defines the empirical similarity between (17) profitability indicators calculated for nine main Polish banks listed on the WSE. On the basis of these indicators, the author attempts to create a set of canon profitability indicators for these nine banks. The canon indicators are calculated using three different methods, so that the results check one another. On the basis of this approach, the author suggests two indicators that should be considered as "canon indicators": Return On Assets (ROA) and Interest Rate of Total Working Assets. The remaining indicators are supplementary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grabczan W. (1996), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
  2. Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
  3. Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2004), Bankowość - podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
  4. Szambelańczyk J. (red.) (1999) Ekonomika banku spółdzielczego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
  5. Notoria (2005), Wyniki finansowe spółek giełdowych, wersja 12.30.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu