BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchta Dorota
Title
A Generalisation of a Solution Concept for the Linear Programming Problem with Interval Coefficients
Uogólnienie pewnej koncepcji rozwiązania zadania programowania liniowego z przedziałowymi współczynnikami
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 4, s. 115-123, bibliogr. 10 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Programowanie liniowe, Teoria podejmowania decyzji
Linear programming, Decision making theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy rozważa się zadanie programowania liniowego z przedziałowymi współczynnikami po obu stronach ograniczeń i w funkcji celu. Zanalizowano znaną metodę rozwiązywania tego problemu, w której decydent otrzymuje informację o dwóch ekstremalnych przypadkach: o optimum dla przypadku, kiedy wszystkie współczynniki przyjmują najbardziej niekorzystne wartości i dla przypadku, kiedy przyjmują one najmniej korzystne wartości. Ta informacja nie jest bardzo przydatna, jeśli jeden z tych przypadków prowadzi do problemu sprzecznego - wtedy decydent nie ma żadnej informacji o zakresie możliwych wartości funkcji celu. Proponuje się metodę (i odpowiedni algorytm, wykorzystujący tylko metody programowania liniowego), która w każdym przypadku pozwala uzyskać informację o zakresie możliwych wartości funkcji celu.

A generalisation of the known concept of solving linear programming problems with interval coefficients is proposed. The generalisation allows the decision maker to make a better final decision, as he will have much more information about the problem under consideration. The algorithm proposed for determining the solution makes use of linear programming methods only.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CHANAS S., Wybrane problemy badań operacyjnych z rozmytymi parametrami (Doctor of Science Monograph), Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Seria: Monografie nr 15, Wrocław 1988.
  2. CHANAS S., KUCHTA D., Midtiobjective programming in optimization of interval objective functions - a generalized approach, European Journal of Operational Research, 94(1996), s. 594-598.
  3. CHANAS S., KUCHTA D., Fuzzy integer transportation problem, Fuzzy Sets and Systems, 1998, Vol. 98, nr3,s. 291-298.
  4. CHANAS S., KUCHTA D., An algorithm for solving bicriterial linear programming problems with parametrical coefficients in the objective functions, Annals of Operations Research, 81, 1998, s. 63-71.
  5. CHANAS S., KUCHTA D., Linear Programming with Words, [in:/ Computing with Words in Information/Intelligent Systems 2, L. Zahed, J. Kacprzyk (red.), Physica-Verlag, Heidelberg; New York, s. 270-288, 1999.
  6. CHANAS S., KUCHTA D., On a certain approach to fuzzy goal programming, [in:] Multiple objective and goal programming. Recent developments, T. Trzaskalik, J. Michnik (eds.), Heidelberg; New York, Physica-Verlag, 2002, s. 15-30.
  7. CHANAS S., ZIELIŃSKI P., Unfuzzy Non Dominated Solutions in the Linear Programming Problem with Fuzzy Coefficients in the Objective Functions, The Journal of Fuzzy Mathematics, 5(1), 1997, s. 115-131.
  8. CHINNECK J.W., RAMADAN K., Linear Programming with Interval Coefficients, Journal of the Operational Research Society, 51, 2000, s. 209-220.
  9. MOORE R.E., Interval Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1966. [10] SHAOCHENG T., Interval number and fuzzy number linear programming, Fuzzy Sets and Systems 66, 1994, s. 301-306
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu