BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Wiesław
Title
Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego
Pension Funds in Poland and Their Influence on Capital Market Development
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 81-90, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Polityka inwestycyjna, Rynek kapitałowy
Pension funds, Open-ended investment companies, Employee pension programmes, Investment policy, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na wstępie zasygnalizowano zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzone reformą w 1999 r. Następnie omówiono następujące zagadnienia: ogólne zasady działania funduszy emerytalnych (otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne), polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych, wpływ funduszy emerytalnych na rozwój rynku kapitałowego.

Pension funds started appearing in Poland in connection with the reform of social insurance system launched in 1999. The assets gathered by the pension funds in Poland represent an important stimulator of economic growth. So far the pension funds located about 30% of their capital in shares of companies listed at the Warsaw Stock Exchange. Hence, they are a significant factor in the development of the Polish capital market through the Stock Exchange. They can improve its liquidity, enhance pricing efficiency of listed shares and protect the market against speculative activities. The main goal of this article is to shed more light on various issues connected with the operation of the pension funds in Poland and describe their impact on the development of the capital market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. GPW (2005), Przewodnik Inwestora, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
  3. Jajuga K. (red.) (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian (2004), "Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych", Zeszyt 3, http://www.knuife.gov.pl/fundusze/publikacje/forum/forum0304.pdf
  4. Szyszka A. (2005), Działalność otwartych funduszy emerytalnych a funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 72-79.
  5. Ustawa z dnia 20. 04. 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz.U. nr 116, poz. 1205.
  6. Ustawa z dnia 20. 04. 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. nr 116, poz. 1207.
  7. Ustawa z dnia 28. 08. 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z dnia 27. 08. 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 170, poz. 1651.
  8. Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu