BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarek Dawid
Title
Ryzyko wystąpienia niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym
The Risk of Deficit in an Open Pension Fund
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 91-96, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Towarzystwa emerytalne, Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Stopa zwrotu kapitału, Metody ilościowe, Regulacje prawne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension fund companies, Pension funds, Open-ended investment companies, Return on Investment (ROI), Quantitative methods, Legal regulations, Open Pension Funds (OPF)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę ilościowej analizy dodatkowych kosztów, jakie powszechne towarzystwo emerytalne jest zmuszone ponieść w przypadku, gdy zarządzany przez nie fundusz emerytalny uzyska gorsze wyniki inwestycyjne od minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Przybliżono pojęcie niedoboru. Przedstawiono narzędzia, którymi posłużono się w realizacji celu artykułu. Uzyskane wyniki wskazują, że przeprowadzona nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych doprowadziła do redukcji oczekiwanego obciążenia wyniku finansowego powszechnego towarzystwa emerytalnego z tytułu pokrycia niedoboru.

The open pension fund market in Poland is supported by many regulations in order to secure the interests of funds' members. One of them is based on the minimum required rate of return and deficit. Eventually deficit has to be covered and costs are incurred by the given universal pension society that manages the particular fund. Several years of observations led to conclusions that helped to prepare and introduce some improvements and corrections to the system. In this article author tries to estimate the influence of deficit on the performance of pension societies using quantitative methods. Although they are not free of defects they have numerous advantages, the most important being objectivism and precision. Results show that the amendments to the Act on the organization and operation of pension funds led to the reduction of expected deficit costs incurred by pension societies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Butler C. (2001), Tajniki Value at Risk, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa.
  2. Daniluk A. (2002), O ryzyku stopy minimalnej funduszy emerytalnych, "Rynek Terminowy", nr IV, s. 63-66.
  3. Gradzik K. (2004), Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych i ich rola w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, http://www.knuife.gov.pl/index.html
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu