BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barowicz Marek
Title
Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej
Factoring as a Source of Financing Economic Activity
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 97-114, aneks, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Faktoring
Financing enterprises, Enterprises financial liquidity, Factoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono genezę, klasyfikację i funkcje oraz koszty faktoringu. Przeprowadzono analizę porównawczą umowy faktoringu na tle innych umów finansowych. Dokonano charakterystyki rynku faktoringowego w Polsce i na świecie z uwzględnieniem jego struktury, tendencji i dynamiki rozwoju.

The article is devoted to the issue of factoring of accounts receivable. Factoring in Polish conditions of management is a relatively new source of financing enterprises. In practice, we can distinguish different techniques (tools) of capital support for companies. Factoring is viewed as an alternative mostly in relation to bank credit and assignment of debt. Factoring allows to maintain financial liquidity by mens of financing the supplies with deferred payment. The article presents the origin, essence, costs and legal terms (principles) of factoring as well as the structure of the factoring market and the perspectives of its development in Poland and all over the world. It contains an analysis and comparison of factors` offers considering their attractiveness for potential receivers. The article ends with conclusions weighing out the strengths and the disadvantages of factoring. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Asselbergh G. (2002), Financing Firms With Restricted Access To Financial Markets: The Use of Trade Credit and Factoring in Belgium, "European Journal of Finance", March, Vol. 8, No. 1, s. 2-20.
 2. Bogin M., Borkowski M. (2002), Factoring For Future Success, "CMA Management", October, Vol. 76, No. 7, s. 12-13.
 3. Diehl-Leistner B. S. (1992), Internationales Factoring, C.H. Beck, München.
 4. Dudziak A. (2006), Rynek faktoringu: ponad billion euro obrotów rocznie, http://www.ipo.pl
 5. Garlińska G. (2006), Coraz więcej przekonanych, "Nowe ˚Życie Gospodarcze", 16 lipca, s. 14-15.
 6. Grzywacz J. (2001), Faktoring, Difin, Warszawa.
 7. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A. (1998), Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki: cesja, faktoring, dyskonto, forfaiting, sprzedaż publiczna i niepubliczna, Twigger, Warszawa.
 8. Hill K.P., Tanju M.N. (1998), Forfeiting: What Finance and Accounting Managers Should Know, "Financial Practice & Education", Fall/Winter, Vol. 8, No. 2, s. 53-58.
 9. Jaślan W. (2000), Umowy w działalności gospodarczej, Grupa Wydawnicza Infor, Warszawa.
 10. Kaczyńska D. (2004), Musisz wiedzieć co podpisujesz, "Rzeczpospolita [dodatek: Dobra Firma]", 2 lipca (nr 153).
 11. Kolb R.W., Rodriguez R.J. (1992), Principles of Finance, D.C. Heath and Company, Lexington.
 12. Kreczmańska K. (1996), Faktoring w teorii i praktyce, czyli o tym jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwaç wierzytelności, Wydawnictwo Bart, Warszawa.
 13. Kruczalak K. (1997), Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, PWN, Warszawa.
 14. Mac-Młynarska R. (1992), Factoring, "Przegląd Podatkowy", nr 9, s. 1.
 15. Masny A. (1998), Faktoring - doświadczenia krakowskie, w: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Matusiak M. (2006a), Bankowe dominują, "Gazeta Bankowa" 3 lipca, s. 28.
 17. Matusiak M. (2006b), Finansowanie bez kredytu, "Gazeta Prawna", 18 lipca, s. 10.
 18. Michalski G. (2005), Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, w: P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce: problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 19. Panfil M. (2004), Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie, PARP, Radom.
 20. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 21. Pereira R. (1999), International Factoring: The Viable Financing Alternative, "World Trade", December, Vol. 12, No. 12, s. 68-69.
 22. Robertson D. (2001), Uncovering The Facts About Factoring, "Credit Control", Vol. 22, No. 2, s. 13-16.
 23. Schall L.D., Haley Ch.W. (1991), Introduction to Financial Management, McGraw-Hill, Inc., New York.
 24. Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Skowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 26. Stecki L. (1995), Factoring w praktyce bankowej, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 27. Stecki L. (1996), Umowa factoringu, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 28. Striano R.M. (2000), Forfaiting as a Risk Mitigation and Sales Tool, "Business Credit", November/December, Vol. 102, No. 10, s. 52.
 29. Summers B., Wilson N. (2000), Trade Credit Management and The Decision To Use Factoring: An Empirical Study, "Journal of Business Finance & Accounting", January-March, Vol. 27, No. 1/2, s. 37-68.
 30. Tokaj-Krzewska A. (1999), Forfaiting, Difin, Warszawa.
 31. Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 32. Trocka M. (2004), Factoring: sposób na poprawę sytuacji finansowej, "Prawo Przedsiębiorcy", nr 1.
 33. Warner R. (2004), The Many Faces of Factoring in Europe, "Credit Control", Vol. 25, No. 3/4, s. 28-31.
 34. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 35. Żuławska Cz. (red.) (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu