BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Jerzy
Title
Długotrwała choroba jako podstawa niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 2, s. 22-26
Keyword
Niezdolność do pracy, Prawo pracy, Umowa o pracę, Stosunek pracy, Wypowiedzenie pracy
Incapacity for work, Labour law, Employment contract, Legal employment relation, Dismissal notice
Note
streszcz.
Abstract
Autor - posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego - omawia ogólne zasady rozwiązywania z pracownikami umów o pracę w trybie niezwłocznym z przyczyn niezawinionych leżących po stronie pracowników. Odnosi się także do zasad ochrony pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w tym trybie, wskazując zasady postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłków chorobowego i opiekuńczego oraz obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika po ustaniu przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. OSNAPiUS 2001, nr 11, poz. 373.
 2. OSNAPiUS 2003, nr 20, poz. 481.
 3. OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 717.
 4. Salwa Z., Kodeks pracy po nowelizacji, Oficyna Wydawnicza „Branta", Bydgoszcz 1996.
 5. DzU nr 60, poz. 636 ze zm.
 6. Jednolity tekst: DzU z 1983 r. nr 30, poz. 143 ze zm.
 7. DzU nr 137, poz. 887 ze zm.
 8. OSNCP 1976, nr 4, poz. 83.
 9. OSNAPiUS 2003, nr 17, poz. 415.
 10. DzU nr 69, poz. 332.
 11. OSNP 2001, nr 10, poz. 342.
 12. OSNP 2003, nr 2, poz. 40.
 13. OSNP 2001, nr 17, poz. 530.
 14. DzU nr 126, poz. 1384 ze zm.
 15. OSNP 1999, nr 8, poz. 268.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu