BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Major Tomasz, Pawłowska Beata
Title
Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 2, s. 27-31
Keyword
Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care protection, Health care financing, Social insurance, Health care insurance
Note
streszcz.
Abstract
Cudzoziemcy pracujący w naszym kraju oraz polscy obywatele wysyłani do pracy za granicę często podlegają w Polsce obowiązkowi w zakresie ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Autorzy omawiają problemy związane z wykładnią przepisów dotyczących zasad obliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DzU nr 137, poz. 887 ze zm.
  2. DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.
  3. DzU nr 45, poz. 391 ze zm.
  4. DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.
  5. Major Tomasz, Michael Wendler, Niemiecka ustawa o wysyłaniu pracowników. Obowiązek przestrzegania niemieckich układów zbiorowych przez polskie przedsiębiorstwa działające w RFN, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 6, s. 37 i n.
  6. Tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.
  7. Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (DzU nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz ustawa z 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (DzU nr 96, poz. 590 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu