BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycki Marian
Title
Handel z nowymi w Unii
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 6, s. 69-72
Keyword
Handel międzynarodowy, Rynki międzynarodowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Współpraca gospodarcza
International trade, International market, Gross domestic product (GDP), Economic cooperation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Powiększenie Unii Europejskiej o 10 nowych krajów oznacza wzrost jednolitego rynku europejskiego o 75 mln obywateli, do poziomu 455 mln mieszkańców. Kraje nowoprzyjęte charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem obszaru, liczby ludności i poziomu ekonomicznego, mierzonego wielkością PKB na 1 mieszkańca.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu