BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cipiur Jan
Title
Mierz zamiary na siły : Polski PKB
Source
Boss-Gospodarka, 2004, nr 6, s. 46
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Poziom życia, Ceny, Rozwój gospodarczy, Zacofanie gospodarcze
Gross domestic product (GDP), Living standard, Prices, Economic development, Economic underdevelopment
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Polska należy do najbiedniejszych państw Europy, jeśli mierzyć bogactwo i biedę wielkością PKB na 1 mieszkańca. Dane Eurostat wykazują, iż w rozszerzonej Unii Europejskiej wyprzedzamy jedynie Łotwę. Od biednej niegdyś Irlandii, zajmującej drugie miejsce za Luksemburgiem, dzielą Polskę niemal trzy długości, nie mówiąc o państwach najbogatszych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu