BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Licharz Maciej
Title
Opodatkowanie dywidend w europejskim prawie podatkowym
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 5, s. 13-21
Keyword
Dywidenda, Prawo podatkowe, Prawo, Prawo WE, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
Dividend, Tax regulations, Law, European Community law, Agreement to avoid double taxation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Dokonano analizy problemu opodatkowania dywidend w europejskim prawie podatkowym. Rozpatrzono go na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to regulacje dyrektywalne zawierające wskazówki dla państw członkowskich UE. Drugą stanowią rozwiązania prawne zawarte w bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu