BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowicz Michał
Title
Procedury administracyjne związane z dostępem do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 5, s. 8-12
Keyword
Dostęp do informacji, Prawo do informacji, Instytucje WE, Prawo WE, Procedury administracyjno-biurowe
Access to information, Right to Information (RTI), European Communities Institutions, European Community law, Administration and office procedures
Abstract
Przybliżono zasadę swobodnego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Przedstawiono definicję pojęcia dokument. Omówiono wyjątki od tej zasady oraz zagadnienia procedury składania wniosków, miejsca dostępu do dokumentów, obowiązku publikacji dokumentów w Dzienniku Urzędowym. Załączono adresy instytucji udostępniających ww. dokumenty oraz adresy internetowe baz danych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu