BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koreleski Krzysztof
Title
Problemy polityki regionalnej Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do obszarów wiejskich
Problems of Regional Policy of the EU and Poland with Regard to Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 477-484, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Rozwój rolnictwa, Materiały konferencyjne, Obszary problemowe
Regional policy, Regional development, Rural development, Conference materials, Problem areas
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono w sposób przeglądowy cele unijnej polityki regionalnej, środki i instrumenty jej realizacji, występujące obszary problemowe. Zarysowano aktualne kierunki działań dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce z uwzględnieniem problemów tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska, decentralizacji organów samorządowych.

The aim of regional rural policy is to ensure the similarity of life and labour conditions between regions. Realization of this policy is based on various forms of interventionism supported by means of legal, financial and institutional character. Poland demands continuing activities in the organizational, legislation and infrastructural range. It is necessary to create new labour vacancies, to transform farm area structure, to support enterprises in the range of environmental protection, processes of decentralization of self-gevernments and regional development, to assist to render union's financial means accessible. The country ought to become on atractive place of work and living.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu