BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Rola selekcji w pozyskiwaniu pracowników
The Role of Selection in Gaining Employees
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 12, s. 62-69, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Selekcja personalna, Dobór pracowników, Rekrutacja pracowników
Personnel selection, Employees' recruitment, Employee recruitment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka przedstawia problematykę selekcji i jej rolę w pozyskiwaniu pracowników przez przedsiębiorstwo. Podkreślia jej wymiar decyzyjny i procesowy. Przedstawia kolejne etapy procesu selekcyjnego oraz najczęściej stosowane klasyczne i niekonwencjonalne metody selekcji, wskazując szanse odniesienia sukcesu przez kandydata przy wykorzystaniu poszczególnych metod.

The author presents the issue of selection process and its role in acquiring new employees by an enterprise. She puts stress on its decisive and process dimensions/aspects. The following stages of the selection process are described and the most frequently applied classical and unconventional selection methods presented. The author attempts to evaluate chances of a candidate while applying each of these methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baruk A., Rola pozyskiwania zasobów osobowych w budowaniu wartości firmy, "PrzeglądOrganizacji" 2002, nr 11.
  2. Chabowski M., Assessment Centre, Serwis Członkowski Instytutu Zarządzania, 2001,www.instytut.org.pl.
  3. Przegląd metod selekcji stosowanych w agencjach doradztwa personalnego w Polsce,http://misioss. republika.pl.
  4. Rekrutują, doradzają, szkolą, "Profit. Gospodarka bez Tajemnic" 2003, nr 8.
  5. j5. Robertson M., O'Malley Hammersley G., Knowledge management practices within aknowledge-intensive firm: the significance of the people management dimension, "Journal of European Industrial Training" 2000, vol. 24, nr 2/3/4.
  6. Staruchowicz W., Od rekrutacji po zaplanowane zwolnienia, "BizReporter" 2001, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu