BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław
Title
Publiczna emisja akcji - oferta otwarta czy zamknięta
Share Issue - Public or Non-Public Offer
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 2, s. 399-408, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Emisja papierów wartościowych, Akcje
Securities emission, Shares
Note
summ.
Abstract
Publiczna emisja akcji może być skierowana do ogółu inwestorów giełdowych (emisja otwarta) lub też może być adresowana do menedżerów, pracowników czy wybranych inwestorów (emisja zamknięta). Autor zbadał wpływ formy emisji akcji na kształtowanie się wyniku finansowego emitentów i ich notowań giełdowych. Analizie poddał spółki, które wyemitowały akcje w latach 1999-2000.

Being present at public stock market permits to get financial resources for company's development by share issuing. Public company can use this possibility of own financing to increase its market value, but share issue sometimes also leads to decline earnings per a share and finally - company's market devaluation. Share issue can be offered to whole stock investors (public offer) or the issuer can choose the share purchaser among the managers, employees or special investors (non-public offer). The relationship between both kinds of share issuing and profits gained by the issuers as well as their stock valuation is the aim of this paper. The analysis concerns the public companies that issued their shares in 1999-2000 period. Unfortunately, the conclusions are ambiguous, therefore the research need to be continued. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jakubczyc J., Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
  2. Janusz T., Stos D., Mechanizm kształtowania struktury kapitałów własnych w spółce kapitałowej, [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, red D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  3. Kwit J., Wpływ zmian kapitału akcyjnego oraz dominującego inwestora na wycenę spółek sprywatyzowanych, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  4. Wierzbowski M., Oferta jak świnka, "Rzeczpospolita" 2003, nr 237.
  5. Wypych M., Wpływ emisji akcji na wycenę rynkową spółek giełdowych, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu