BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Agnieszka, Tskhadadze Ketewan
Title
Ogólny kodeks administracyjny Gruzji
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 5, s. 61-73
Keyword
Kodeks postępowania administracyjnego, Administracja publiczna, Prawo administracyjne
Code of Administrative Procedure (CAP), Public administration, Administrative law
Country
Gruzja
Abstract
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę Gruzji oraz ogólny kodeks administracyjny państwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Z. Cieślik: Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004.
 2. J. Dekker, Th. Drupsteen: Legał Protection Against Decisions of Public Authorities in the Nederlands, (w:) Comparative Studies on the Judical Review System in East and Southeast Asia, red. Y. Zhang, the Hague-London-Boston 1997, s. 213 i nast.
 3. B. Dolnicki: Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim, „Państwo i Prawo" 2001, nr 3, s. 80 i nast.
 4. Z. Kmieciak: System kontroli działań administracji w Holandii, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 66.
 5. A. Korzeniowska: Holandia, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Kraków 2005, s. 200.
 6. W. Loria: Gruzinskji administratiwnyj porjadok, [Gruzińskie postępowanie administracyjne], Tbilisi 2002, s. 96.
 7. H. Maurer: Zasada ochrony praw nabytych w prawie państwowym i administracyjnym, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 467.
 8. Obszij administratiwnyj kodeks Gruzji. Administratiwnoprocesualnyj kodeks Gruzji, red. W. Loria, Tbilisi 2000.
 9. B. J. Schueler: Settling Disputes in Administrative Law in the Nederlands, (w:) Comparative..., s. 235 i nast..
 10. S. Szuster: „Massenverfahren" jako forma postępowania administracyjnego i sądowoadmini-stracyjnego w Niemczech, „Casus" jesień 2001, s. 17.
 11. Zakonodatielnyj Wiestnik Gruzji 1999 r. nr 43(50).
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu